700-7204

French eglomise mirror frame mirror, c. 1940

$4900

33”w X 1 3/4”d X 45”h