515-1062

Scalloped edge mirror frame mirror, c. 1940

$3500

34”w X 52”h